მთავარი იოგას პრაქტიკა

პრაქტიკა qigong "მოქნილობა და გამძლეობა"

ახალი ვიდეო კურსი! 5 ვიდეო გაკვეთილი გაზრდის სხეულის სიძლიერესა და მოქნილობას.