მთავარი იოგას პრაქტიკა

"ბინა მუცლის" - 7 მარტივი ნაბიჯი!

იოგა აქცენტი მუცლის კუნთების პრესით ავტორის მეთოდის მიხედვით შიდა იოგას მიხედვით